Ustawa "Za Życiem"

Ustawa „Za Życiem”

„Za życiem”

Ustawa „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  (Dz. U. poz. 1860) pozwala na uzyskanie wcześniejszego terminu (do 7 dni) wizyty lekarskiej dla dziecka dotkniętego niepełnosprawnością. Ustawa ta przewiduje też jednorazowe wsparcie finansowe rodziny w wysokości 4000 zł. Podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie może być przyznane tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. Pomoc taka może być udzielona oczywiście po uprzednim złożeniu odpowiednich wniosków, do których konieczne są poniższe zaświadczenia. 

Ustawa „Za życiem” – jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym?

Do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, które wprowadziła tzw. ustawa „Za życiem”, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto może wystawić zaświadczenie?

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), posiadający:

  • specjalizację II stopnia lub
  • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zgodnie z art. 18 ustawy:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
  • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

  • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Opracowanie: Dorota Kurnik

źródło – Ministerstwo Zdrowia

http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

Dodaj komentarz