RODZICU NIE JESTEŚ SAM

RODZICU NIE JESTEŚ SAM

Zgłoszenie do projektu Rodzicu nie jesteś sam

Projekt Rodzicu nie jesteś sam pozwala odnaleźć się w gąszczu informacji, papierów i nowych obowiązków po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością. Założeniem projektu jest udzielenie kompleksowej wiedzy i wsparcia umożliwiającego jak najlepsze dostosowanie życia codziennego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, przy równoczesnym utrzymaniu aktywności zawodowej i społecznej rodziców. W praktyce wygląda następująco: 

1) odwiedziny osoby wydelegowanej z MOPS-u w domu rodziny zgłoszonej do projektu 

2) ustalenie zakresu potrzebnej pomocy (wydanie upoważnienia pracownikowi socjalnemu do załatwiania spraw związanych z przyznaniem np. zasiłków czy innych spraw urzędowych, konsultacja i odpowiedzi na pytania związane z zaistniałą trudną sytuacją, przyznanie asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w zależności od zgłaszanych potrzeb) 

3) zaproponowanie wsparcia udzielonego przez specjalistów: psychologa, dietetyka, doradcę zawodowego lub pielęgniarkę pediatryczną

Projekt Rodzicu nie jesteś sam 01.10.2017 – 31.03.2020 r.

Projekt obejmuje wdrożenie modelu wczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki nad rodzicami z dzieckiem oraz edukację w kierunku propagowania właściwych postaw zdrowotnych, zmiany postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną, kontroli stanu zdrowia matki po porodzie i zdrowia dziecka w okresie niemowlęcym, pozyskiwania wiedzy na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku w przypadku niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, a także pomocy w realizacji wymaganych procedur prawnych czy organizacyjnych. 

Realizatorzy projektu:

Lider projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Rakowickiej 21/4, 31-510 Kraków.

tel.: 660 637 852, e-mail: sp@mops.krakow.pl

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Czerwińskiego 16, 31-319 Kraków

tel.: 12 616 94 92 e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl

Partner krajowy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Opracowanie: Dorota Kurnik

Punkt Konsultacyjny

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Kraków ul. Wybickiego 3a
poniedziałek, piątek od 08.00 do 13.00
wtorek, środa, czwartek od 12.00 do 17.00

Infolinia dla rodziców

tel. 12 350 63 67
poniedziałek – piątek: od 9.00 do 14.00

Źródło  : http://rodzicuniejestessam.pl

https://mops.krakow.pl/ogolne/214041,1934,komunikat,projektrodzicuniejestessam.html

Dodaj komentarz