KRAKOWSKA KARTA RODZINY N

KRAKOWSKA KARTA RODZINY N

Krakowska Karta Rodziny N wydawana jest w ramach programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” i jest wydawana rodzinie, w której jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałe w Krakowie. Na czas ważności tego orzeczenia. 

Krakowską Kartę Rodziny otrzymują:

 • dziecko niepełnosprawne oraz rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego, po ukończeniu 4 roku życia;
 • uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;
 • uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego po ukończeniu 4 roku życia oraz opiekunowie placówek;
 • dorosłe dziecko niepełnosprawne;
 • rodzic, rodzice, opiekun faktyczny dorosłego dziecka niepełnosprawnego lub dwóch opiekunów faktycznych dorosłego dziecka niepełnosprawnego.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Krakowska Karta Rodziny N upoważnia przede wszystkim do:

 • 100 % ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,
 • co najmniej 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, oraz na miejskie baseny,
 • ulgi w wysokości 0,50 zł za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki za każdą dodatkową godzinę, przekraczającą 5 godzin dziennie. Dla rodzin objętych zarówno programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł
 • dzieci z rodzin objętych Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przyjmowane są do żłobków poza kolejnością oraz rodzice/opiekunowie zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku (opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 199 zł miesięcznie),
 • wolnego wstępu dla dzieci niepełnosprawnych do krakowskiego ZOO (dla pozostałych członków rodziny 50 % zniżki),
 • bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie,
 • 70 % zniżki na wybrane wydarzenia realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe,
 • korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Formalności załatwia:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa:
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach: 7.40-15.30
tel.: 12 616 52 93
e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

Opracowanie: Dorota Kurnik

Źródło:

https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/214258,60,komunikat,program_krakow_dla_rodziny_n_.html 

Dodaj komentarz