Książka „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej

Książka „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej

Rodzina w której jedno z dzieci ma zespół Downa to rodzina szczególna. Od chwili narodzin dziecka z trisomnią pojawiają się problemy związane z obawą o jego przyszłość , zdrowie, sposób wychowania i poradzenia sobie z jego szczególnymi potrzebami . Rodzice muszą pogodzić się z innością swojego malucha i podjąć wiele wysiłku związanego z rehabilitacją. Trzeba pamiętać, że jeśli w rodzinie są również zdrowe dzieci to muszą się zmierzyć z tymi samymi problemami co rodzice.

W wielu środowiskach , a szczególnie wśród dzieci odmienność nie jest dobrze widziana i często bywa piętnowana. Niepełnosprawność intelektualna w naszym społeczeństwie jest szczególnie ciężko postrzegana przez otoczenie. Osoby z zespołem Downa jako te które wyróżniają się wyglądem i często wykazują się małą sprawnością intelektualną często przez dzieci są postrzegane jako przedmiot kpin i obelg. Zdrowe rodzeństwo dzieci z zespołem Downa musi pokochać swoje rodzeństwo takie jakim jest oraz stawić czoła w środowisku rówieśników niekorzystnemu wizerunkowi osób z trisomnią. W tym wszystkim takie dziecko podobnie jak dziecko niepełnosprawne wymaga wsparcia rodziców i pedagogów. Czasami rodzicom i pedagogom może przyjść z pomocą literatura….

Książka „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej jest dostosowana dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W książce pojawiają się problemy z jakimi spotyka się rodzeństwo osób niepełnosprawnych (osamotnienie, brak zrozumienia tematu niepełnosprawności przez społeczeństwo), oraz sposoby w jakie można te problemy nasilić, a w jaki rozwiązać.

Pozycja może służyć jako książka terapeutyczna dla dzieci posiadających niepełnosprawne rodzeństwo oraz jako książka edukacyjna wprowadzająca młodego odbiorcę w temat niepełnosprawności. Na podstawie książki można zrobić świetne scenariusze zajęć.

poleca Magdalena Kita,
mama 4-letniej Marysi

Dodaj komentarz